PN-26/18 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych oraz dostawa odczynników do glukometrów wraz z dzierżawą analizatorów do monitorowania poziomu glikemii u pacjentów

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 07-08-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 07-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia - zamieszono 07-08-2018

Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszono 07-08-2018

Formularz ofertowy - zamieszono 07-08-2018

Wzór umowy na dostawę odczynników - zamieszono 07-08-2018

Wzór umowy dzierżawy - glukometry- zamieszono 07-08-2018

Wzór umowy dzierżawy - parametry krytyczne - parametry krytyczne- zamieszono 07-08-2018

ESPD/JEDZ - zamieszono 07-08-2018