PN - 17/20 Dostawa artykułów spożywczych - warzywa i owoce

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 22-05-2020
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 22-05-2020
  3. Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 1 do SIWZ - zamieszczono 22-05-2020
  4. Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ - zamieszczono 22-05-2020
  5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SIWZ - zamieszczono 22-05-2020
  6. Dopuszczalne tabele zanieczyszczeń – Załącznik nr 4 do SIWZ - zamieszczono 22-05-2020
  7. Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ - zamieszczono 22-05-2020
  8. Załacznik do umowy - BHP - zamieszczono 22-05-2020
  9. Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 01-06-2020
  10. Informacja o wyborze - zamieszczono 29-06-2020