PN - 13/20 Dostawa artykułów biurowych

Treść ogłoszenia - zamieszczono 13-05-2020

SIWZ - zamieszczono 13-05-2020

Zał. nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 13-05-2020

Zał. nr 2- formularz oferty - zamieszczono 13-05-2020

Zał. nr 3 – oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 13-05-2020

Zał. nr 4 – wzór umowy - zamieszczono 13-05-2020

Wymogi BHP - zamieszczono 13-05-2020

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 25-05-2020

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 18-06-2020