PN - 14/20 Usługi nadzoru autorskiego dla systemu SIMPLE

Treść ogłoszenia - zamieszczono 16-04-2020

SIWZ - zamieszczono 16-04-2020

Zał. nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 16-04-2020

Zał. nr 2- formularz oferty - zamieszczono 16-04-2020

Zał. nr 3 – oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 16-04-2020

Zał. nr 4 – wzór umowy - zamieszczono 16-04-2020

Wymogi BHP - zamieszczono 16-04-2020

Wzór umowy – zasady zdalnego dostępu - zamieszczono 16-04-2020

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych- zamieszczono 16-04-2020

link do strony internetowej za pośrednictwem której można komunikować się z zamawiajacym w formie elektronicznej, w tym złożyć ofertę w formie elektronicznej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/336221

Wyjaśnienia nr 1 - zamieszczono 21-04-2020

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 24-04-2020