PN - 11/20 Dostawa mediów i odczynników do wspomaganego rozrodu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Andrologii

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 15-04-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 15-04-2020

Formularz asortymentowo-cenowy  - zamieszczono 15-04-2020

Formularz oferty  - zamieszczono 15-04-2020

Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 15-04-2020

Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 15-04-2020

Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 15-04-2020

Wymogi BHP  - zamieszczono 15-04-2020

 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1   - zamieszczono 17-04-2020

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2  - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 22-04-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zamieszczono 22-04-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie - zamieszczono 22-04-2020

Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie  - zamieszczono 22-04-2020

Formularz oferty po zmianie - zamieszczono 22-04-2020

Oświadczenie Wykonawcy po zmianie- zamieszczono 22-04-2020

Wzór umowy dostawy zał. 4a po zmianie - zamieszczono 22-04-2020

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 24-04-2020

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 30-04-2020

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 13-05-2020