PN-10/20 Dostawa odczynników i przeciwciał do barwienia immunohistochemicznego w barwiarce AutostainerLink 48

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 12-03-20202
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 12-03-20202
 3. Opis przedmiotu zamowienia - zamieszczono 12-03-20202
 4. Formularz asortymentowo-cenowy  - zamieszczono 12-03-20202
 5. Formularz oferty  - zamieszczono 12-03-20202
 6. Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 12-03-20202
 7. Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 12-03-20202
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 17-03-20202
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 17-03-20202
 10. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 20-03-20202
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 20-03-20202