PN-03/20 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do wykrywania białek p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych, odczynników do manualnych oznaczeń chemicznych wykonywanych w Pracowni Cytogenetycznej oraz materiałów dla Pracowni Andrologii

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 22-01-2020

SIWZ -  zamieszczono 22-01-2020

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 - zamieszczono 22-01-2020

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik Nr 2 - zamieszczono 22-01-2020

Formularz oferty - załącznik Nr 3 - zamieszczono 22-01-2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 - zamieszczono 22-01-2020

Wzór umowy dostawy - Załącznik nr 5 - zamieszczono 22-01-2020

Wzór umowy dostawy- Załącznik nr 5a - zamieszczono 22-01-2020

Wzór umowy dzierżawy- Załącznik nr 5b - zamieszczono 22-01-2020

Załącznik do umowy dzierżawy – protokół zdawczo - odbiorczy - zamieszczono 22-01-2020

Załącznik do umowy - Wymogi BHP - zamieszczono 22-01-2020

Wzór umowy powierzenia danych osobowych - zamieszczono 22-01-2020

 

Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert - zamieszczono 27-01-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 27-01-2020

Załącznik nr 5a do SIWZ  Wzór umowy – po zmianach - zamieszczono 27-01-2020

 

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 04-02-2020

Informcja o wyborze oferty - zamieszczono 10-02-2020

Informacja o unieważnieniu - zamieszczono 10-02-2020