PN-24/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni Ultrasonograficznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 07-08-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy- zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 4 - ESPD/JEDZ  - zamieszono 07-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 13-08-2018

Informacja o wniesieniu odwołania dla cz. 10 - zamieszczono 20-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 21-08-2018

Załącznik nr 3 Wzór umowy po zmianie - zamieszczono 21-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 16 po zmianie- zamieszczono 21-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 17 po zmianie - zamieszczono 21-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 22-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 19 po zmianie- zamieszczono 22-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 31 po zmianie- zamieszczono 22-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 32 po zmianie- zamieszczono 22-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 22 po zmianie- zamieszczono 22-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 18 po zmianie- zamieszczono 22-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 23-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 - zamieszczono 24-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 21 po zmianie- zamieszczono 24-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 23 po zmianie- zamieszczono 24-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 25 po zmianie- zamieszczono 24-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 27 po zmianie- zamieszczono 24-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 - zamieszczono 27-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 16 po zmianie- zamieszczono 27-08-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. cz. 25 - zamieszczono 28-08-2018

Zmiana treści SIWZ nr 7 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DLA CZ. 10 - zamieszczono 29-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 10 po zmianie - zamieszczono 29-08-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. cz. 10 - zamieszczono 31-08-2018

Zmiana treści SIWZ nr 8 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DLA CZ. 1 - 9 i 11 - 32 - zamieszczono 03-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 1 po zmianie- zamieszczono 03-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 2 po zmianie- zamieszczono 03-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 3 po zmianie-- zamieszczono 03-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 4 po zmianie- zamieszczono 03-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 5 po zmianie- zamieszczono 03-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 26 po zmianie- zamieszczono 03-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. cz. 1 - 9 i 11 - 32 - zamieszczono 05-09-2018

Zmiana treści SIWZ nr 9 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DLA CZ. 1 - 9 i 11 - 32 - zamieszczono 05-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 1 po zmianie- zamieszczono 05-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 2 po zmianie- zamieszczono 05-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. cz. 1 - 9 i 11 - 32 - zamieszczono 08-09-2018

Zmiana treści SIWZ nr 10 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DLA CZ. 1, 2, 3, 4, 5 - zamieszczono 18-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 1 po zmianie - zamieszczono 18-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 2 po zmianie - zamieszczono 18-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 3 po zmianie - zamieszczono 18-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 4 po zmianie - zamieszczono 18-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 5 po zmianie - zamieszczono 18-09-2018

Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia dot. cz.1,2,3,4,5 - zamieszczono 20-09-2018

Zmiana treści SIWZ nr 11 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DLA CZ. 1, 2, 3, 4, 5 - zamieszczono 20-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 1 po zmianie - zamieszczono 20-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 2 po zmianie - zamieszczono 20-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 3 po zmianie - zamieszczono 20-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 4 po zmianie - zamieszczono 20-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 5 po zmianie - zamieszczono 20-09-2018

Informacja z otwarcia ofert cz. 6-9, 11-32 - zamieszczono 21-09-2018

Informacja z otwarcia ofert cz. 10 - zamieszczono 25-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. części 1, 2, 3, 4, 5 - zamieszczono 26-09-2018

Zmiana treści SIWZ nr 12 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT dla części 1,2,3,4,5 - zamieszczono 26-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 1 po zmianie - zamieszczono 26-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 3 po zmianie - zamieszczono 26-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. części 1, 2, 3, 4, 5 - zamieszczono 29-09-2018

Informacja o uniewaznieniu cz. 8,13,14,15,27 - zamieszczono 04-10-2018

Informacja o wyborze ofert cz.6-7; 9-12;16-26; 28-32 - zamieszczono 11-10-2018

Informacja z otwarcia ofert cz. 1,2,3,4,5 - zamieszczono 12-10-2018

Informacja o wyborze ofert cz. 1,2,3,4,5 - zamieszczono 19-10-2018