PN-30/18 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników GPSK oraz członków ich rodzin

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 25-07-2018

ESPD/JEDZ  - zamieszono 25-07-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  - zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 2 - Struktura zatrudnienia - zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 3 - Formularz ofertowy - zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 4 - Wzór umowy- zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 4a - Wzór umowy powierzenia danych osobowych - zamieszono 25-07-2018

Wyjaśniena treci SIWZ nr 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszono 24-08-2018

SIWZ po zmianie - zamieszono 24-08-2018

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianie - zamieszono 24-08-2018

Zał. nr 4 - Wzór umowy po zmianie - zamieszono 24-08-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 28-08-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 11-09-2018

Informacja o wyborze oferty - zamieszono 02-10-2018