PN-21/18 Dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 22-06-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 22-06-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 22-06-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 22-06-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 22-06-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 22-06-2018

Wymagania BHP - zamieszono 22-06-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszono 28-06-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszono 02-07-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - zamieszono 11-07-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 - zamieszono 13-07-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 - zamieszono 16-07-2018

SIWZ - po zmianie - zamieszono 16-07-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - po zmianie - zamieszono 16-07-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - po zmianie - zamieszono 16-07-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 - zamieszono 17-07-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 19-07-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 7 - zamieszono 24-07-2018

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - cz 3

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - cz 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 21-09-2018