PN-29/18 Realizacja elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne w GPSK Poln@"

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 20-06-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 1A - Formularz ofertowy dla części I - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 1B - Formularz ofertowy dla części II - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 2 - Formularz JEDZ - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 3 - Instrukcja wypełniania JEDZ - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 5 - Oświadczenie RODO - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 6A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla części I - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 6B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla części II - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 7A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja wymagań technicznych dla części I - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 7B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja wymagań technicznych dla części II - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 8A - Wzór umowy cz. I - zamieszono 20-06-2018

Zał. nr 8B - Wzór umowy cz. II - zamieszono 20-06-2018

Wymagania BHP - zamieszono 20-06-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 03-07-2018

Zał. nr 7A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja wymagań technicznych dla części I (wersja edytowalna) - zamieszono 03-07-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 16-07-2018 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

SIWZ - po zmianie - zamieszczono 16-07-2018

Zał. nr 6A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla części I - po zmianie - zamieszczono 16-07-2018

Zał. nr 6B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla części II - po zmianie - zamieszczono 16-07-2018

Zał. nr 7A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja wymagań technicznych dla części I -  po zmianie - zamieszczono 16-07-2018

Zał. nr 8A - Wzór umowy cz. I -  po zmianie - zamieszono 16-07-2018

Zał. nr 8B - Wzór umowy cz. II -  po zmianie - zamieszono 16-07-2018

Zmiana treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 18-07-2018 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

SIWZ - po zmianie - zamieszczono 18-07-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 20-07-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 09-08-2018 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 - zamieszczono 10-08-2018 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

SIWZ po zmianie - zamieszczono 10-08-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 14-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 - zamieszczono 24-08-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 28-08-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 11-10-2018