PN-18/18 Dostawa warzyw i owoców

Ogłoszenie - zamieszczono 24-04-2018

SIWZ - zamieszczono 24-04-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 24-04-2018

Zał. nr 2 - Formularz oferty - zał. do SIWZ - zamieszczono 24-04-2018

Zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 24-04-2018

Zał. nr 4 - Dopuszczalnepoziomy zanieczyszczeń warzywa / owoce - zamieszczono 24-04-2018

Zał. nr 5 - Umowa dostawy - zamieszczono 24-04-2018

Wymagania BHP - zamieszczono 24-04-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 07-05-2018

Informacja o wyborze - zamieszczono 28-05-2018