PN-06/18 Roboty budowlane polegające na wymianie rozdzielni elektrycznej NN w Budynku Technicznym Szpitala

Ogłoszenie - zamieszczono 20-04-2018

SIWZ - zamieszczono 20-04-2018

Zał. nr 1 - Formularz oferty - zamieszczono 20-04-2018

Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy  - zamieszczono 20-04-2018

Zał. nr 3 - Projekt umowy - zamieszczono 20-04-2018

Załączniki BHP do umowy - zamieszczono 20-04-2018

Zał. 4,5,6 - Dokumentacja wykonawcza - zamieszczono 20-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 08-05-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 10-05-2018

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 24-07-2018