PN-17/18 Dostawa artykułów biurowych, drobnych komputerowych, papieru, etykiet

Ogłoszenie - zamieszczono 19-04-2018

Formularz oferty - zał. do SIWZ - zamieszczono 19-04-2018

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał. do SIWZ - zamieszczono 19-04-2018

Umowa dostawy usługi roboty budowlanej - zamieszczono 19-04-2018

Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 1 do SIWZ - zamieszczono 19-04-2018

SIWZ - zamieszczono 19-04-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 30-04-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 21-05-2018

Informacja o uniewaznieniu cz. 2 - zamieszczono 21-05-2018