PN-13/18 Dostawa wyrobów medycznych


Ogłoszenie - zamieszczono 04-04-2018

Formularz cenowy - zamieszczono 04-04-2018 - WERSJA EDYTOWALNA

Formularz ofertowy - zamieszczono 04-04-2018 - WERSJA EDYTOWALNA

JEDZ - zamieszczono 04-04-2018 - WERSJA EDYTOWALNA

SIWZ - zamieszczono 04-04-2018

Wzór umowy - zamieszczono 04-04-2018

Załącznik nr 2 Wymogi BHP - zamieszczono 04-04-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 17-04-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 23-04-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 25-04-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 30-04-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 - zamieszczono 04-05-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 11-05-2018

Informacja z otwarcia ofert - korekta - zamieszczono 15-05-2018

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 25-06-2018