PN-14/18 Dostawa wyrobów medycznych

Ogłoszenie - zamieszczono 04-04-2018

Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 04-04-2018 - WERSJA EDYTOWALNA

Formularz oferty - zamieszczono 04-04-2018 - WERSJA EDYTOWALNA

JEDZ - zamieszczono 04-04-2018 - WERSJA EDYTOWALNA

SIWZ - zamieszczono 04-04-2018

Umowa dostawy - zamieszczono 04-04-2018

Załącznik BHP Załącznik do umowy - zamieszczono 04-04-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 10-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 11-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 17-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 23-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 - zamieszczono 25-04-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 14-05-2018

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert - zamieszczono 24-05-2018

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części nr 14, 15, i 28 - zamieszczono 03-08-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 03-08-2018