PN-52/17 Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia bloku operacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 31-03-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 31-03-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 31-03-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz.1cz.2cz.3cz.4cz.5cz.6cz.7cz.8 ,cz.9cz.10, cz.11, cz.12, cz.13  - zamieszono 31-03-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 31-03-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy  - zamieszono 31-03-2018

Zał. do umowy Protokół odbioru - zamieszono 31-03-2018

Wymagania BHP - zamieszono 31-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1, Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 - po zmianieZał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 - po zmianie - zamieszczono 10-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2, zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 po zmianie - zamieszczono 12-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3, zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 13 po zmianie - zamieszczono 17-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 11 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 6 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 10 po zmianie - zamieszczono 19-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 - zamieszczono 20-04-2018

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 po zmianie - zamieszczono 20-04-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 08-05-2018

Informacja o uniewaznieniu cz. 8,9 - zamieszczono 21-05-2018

Informacja o wyborze cz. 7 - zamieszczono 23-05-2018

Informacja o wyborze cz. 1,2,5,10,11,12 - zamieszczono 25-05-2018

Informacja o wyborze cz. 3,4,6,13 - zamieszczono 28-05-2018