PN-07/18 Dostawa licencji oprogramowania Oracle Database

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 20-02-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 20-02-2018

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 20-02-2018

Zał. nr 2 Formularz ofertowy - zamieszczono 20-02-2018

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 20-02-2018

Zał. nr 4 Wzór umowy - zamieszczono 20-02-2018

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 28-02-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 28-02-2018

Zał. nr 2 Formularz oferty - po zmianie - zamieszczono 28-02-2018

Zał. nr 4 Wzór umowy - po zmianie - zamieszczono 28-02-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 05-03-2018

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 12-03-2018