PN-02/18 Usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi dla Szpitali Klinicznych podległych Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 14-02-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 14-02-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 14-02-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 - zamieszono 14-02-2018

Zał. nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 - zamieszono 14-02-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 14-02-2018

Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 14-02-2018

Zał. nr 4 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 14-02-2018

Zał. nr 4a - Wzór umowy dostawy - zamieszono 14-02-2018

Zał. nr 4b - Wzór umowy dzierżawy - zamieszono 14-02-2018

Zał. do umowy - Wymagania BHP  - zamieszono 14-02-2018

Zał. do umowy - Wykaz osób  - zamieszono 14-02-2018

Wyjaśnienia nr 1 - zamieszczono 05-03-2018

Zał. nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 po zmianie - zamieszczono 05-03-2018

Zał. nr 4a - Wzór umowy dostawy po zmianie - zamieszczono 05-03-2018

Wyjaśnienia nr 2 - zamieszczono 06-03-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 po zmianie - zamieszczono 06-03-2018

Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo - cenowy cz. 1 po zmianie - zamieszczono 06-03-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 27-03-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 05-04-2018