PN-04/18 Dostawa artykułów biurowych, drobnych komputerowych, styropianowych i plastikowych jednorazowego użytku, papieru, kopert, etykiet, koszów plastikowych i metalowych, dozowników

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 12-02-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 12-02-2018

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 12-02-2018

Zał. nr 2 Formularz ofertowy - zamieszczono 12-02-2018

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 12-02-2018

Zał. nr 4 Wzór umowy - zamieszczono 12-02-2018

Zał. do umowy Wymagania BHP - zamieszczono 12-02-2018

Zmiana treści SIWZ nr 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 20-02-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 20-02-2018

SIWZ po zmianie - zamieszczono 20-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 21-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 22-02-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 26-02-2018

Informacja o uniewaznieniu cz. 1,5,8,9,11,12 - zamieszczono 14-03-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 26-03-2018