PN - 51/17 Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki ileczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety - doposażenie OAiIOM

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 12-02-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 12-02-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 12-02-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6, cz.7, cz.8 ,cz.9, cz.10, cz.11, cz.12, cz.13 - zamieszono 12-02-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 12-02-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 12-02-2018

Zał. do umowy Protokół odbioru - zamieszono 12-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 21-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 22-02-2018

SIWZ po zmianie - zamieszono 22-02-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 - po zmianie - zamieszono 22-02-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 27-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszono 01-03-2018

SIWZ po zmianie - zamieszono 01-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 - po zmianie - zamieszono 01-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszono 02-03-2018

SIWZ po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 - po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 - po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 10 - po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 - po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 - zamieszono 02-03-2018

SIWZ po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 - po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 - po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 - po zmianie - zamieszono 02-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszono 08-03-2018

SIWZ po zmianie - zamieszono 08-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 - po zmianie - zamieszono 08-03-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 08-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszono 09-03-2018

SIWZ po zmianie - zamieszono 09-03-2018

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 - po zmianie - zamieszono 09-03-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 13-03-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszczono 21-03-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 27-03-2018

Informacja o wyborze ofert w cz. 2-13 - zamieszczono 19-04-2018

Informacja o wyborze ofert w cz.1 - zamieszczono 25-04-2018