PN - 46/17 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 26-01-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 26-01-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 26-01-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 26-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 26-01-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 26-01-2018

Wymagania BHP  - zamieszono 26-01-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 08-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 09-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszono 13-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszono 16-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 - zamieszono 16-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 - zamieszono 19-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 - zamieszono 19-02-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8 - zamieszono 20-02-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 06-03-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszono 20-04-2018