PN-03/18 Usługi społeczne polegajace na świadczenie usług rekreacyjno - sportowych dla pracowników i ich rodzin

Treść ogłoszenia - zamieszczono 23-01-2018

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zamieszczono 23-01-2018

Wyjaśnienie nr 1 - zamieszczono 01-02-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 05-02-2018

Informacja o wyborze - zamieszczono 22-03-2018