PN-53/17 Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki ileczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety - doposażenie pracowni patomorfologii

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 23-01-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 23-01-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 3 - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 4 - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy cz. 1 - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy cz. 2 - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy cz. 3 - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy cz. 4 - zamieszono 23-01-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 23-01-2018

Zał. do umowy Wymagania BHP - zamieszono 23-01-2018

Zał. do umowy Protokół odbioru - zamieszono 23-01-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 26-01-2018

SIWZ po zmianie - zamieszczono 26-01-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 - po zmianie - zamieszczono 26-01-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 5 - zamieszczono 26-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy cz. 2 po zmianie - zamieszono 26-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy cz. 5 - zamieszono 26-01-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy po zmianie dla cz. 2 i 5 - zamieszono 26-01-2018

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - zamieszono 31-01-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 05-02-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 07-02-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 -  zamieszczono 09-02-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 01-03-2018

Informacja o unieważnieniu cz. 4 - zamieszczono 15-03-2018

Informacja o wyborze ofert - cz 1,2,3,5 - zamieszczono 19-03-2018