PN - 57/17 Dostawa arykułow żywnościowych: nabiał, pieczywo, tłuszcze

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 19-01-2018

SIWZ - zamieszczono 19-01-2018

Formularz asortymentowo-cenowy - zał 1 - zamieszczono 19-01-2018

Formularz ofertowy - zał 2 - zamieszczono 19-01-2018

Oświadczenie wykonawcy - zał 3 - zamieszczono 19-01-2018

Oświadczenia zał. 4-7 - zamieszczono 19-01-2018

Poziomy zanieczyszczeń - zał. 8 - zamieszczono 19-01-2018

Umowa dostawy zał. 9 - zamieszczono 19-01-2018

Wymagania BHP - zamieszczono 19-01-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 23-01-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 25-01-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 29-01-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 08-02-2018