PN-55/17 Dostawa wyrobów i akcesoriów do Pracowni Embriologii (pożywki hodowlane, płytki, pipety) ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 11-01-2018

SIWZ - zamieszczono 11-01-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 11-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszczono 11-01-2018

Zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 11-01-2018

Zał. nr 4 - Umowa dostawy - zamieszczono 11-01-2018

Wymagania BHP - zamieszczono 11-01-2018

Informacja o zmianie SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 15-01-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 15-01-2018

SIWZ po zmianie - zamieszczono 15-01-2018

Formularz ofertowy po zmianie - zamieszczono 15-01-2018

Formularz asortymentowo cenowy po zmianie cz. 2 - zamieszczono 15-01-2018

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - zamieszczono 18-01-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszczono 22-01-2018

Formularz ofertowy po zmianie - zamieszczono 22-01-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 25-01-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 06-02-2018