PN-09/17 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Treść ogłoszenia - zamieszono 02-08-2017

Formularz JEDZ - zamieszono 02-08-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 02-08-2017

Wymagania BHP - zamieszono 02-08-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 09-08-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 11-08-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszono 11-08-2017

Zmiana treści SIWZ nr 4 - zamieszono 17-08-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy cz.10 po zmianie - zamieszono 17-08-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 - zamieszono 22-08-2017

Zmiana treści SIWZ nr 6 - zamieszono 24-08-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie - zamieszono 24-08-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy cz. 23 po zmianie - zamieszono 24-08-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy dzierżawy cz. 23 - zamieszono 24-08-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 28-08-2017

Zmiana treści SIWZ nr 7 - zamieszono 29-08-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie - zamieszono 29-08-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy cz. 23 po zmianie - zamieszono 29-08-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 31-08-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 8 - zamieszono 31-08-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 9 - zamieszczono 04-09-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 18-09-2017

Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert - zamieszczono 19-09-2017

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych cz. 14 - zamieszczono 26-09-2017

Informacja o uniewaznieniu cz. 1,5,8,12,18,28,32,33,34,35,36 - - zamieszczono 10-10-2017

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 09-11-2017