PN-10/17 Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej, dostawa inkubatorów do hodowli komórek oraz dostawa ultrasonografu

Drukuj

Treść ogłoszenia - zamieszono 02-08-2017

Formularz JEDZ - zamieszono 02-08-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy dostawy odczynników  - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 4a - Wzór umowy dzierżawy  - zamieszono 02-08-2017

Zał. do umowy dzierżawy - protokół zdawczo - odbiorczy - zamieszono 02-08-2017

Zał. nr 4b - Wzór umowy dostawy urządzeń  - zamieszono 02-08-2017

Zał. do umowy dostawy - protokół odbioru - zamieszono 02-08-2017

Wymagania BHP - zamieszono 02-08-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 08-08-2017

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 - zamieszono 31-08-2017

SIWZ po zmianie - zamieszono 31-08-2017

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie - zamieszono 31-08-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy dostawy odczynników po zmianie  - zamieszono 31-08-2017

Zał. nr 4a - Wzór umowy dzierżawy po zmianie - zamieszono 31-08-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 31-08-2017

Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - zamieszczono 04-09-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 19-09-2017

Informacja o unieważnieniu cz. 2,4,9 - zamieszczono 02-10-2017

Informacja o wyborze - zamieszczono 06-11-2017