PN-19/17 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – szkło i plastik

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 21-07-2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zamieszczono 21-07-2017

Zał. Nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 21-07-2017

Zał. Nr 2 Formularz oferty - zamieszczono 21-07-2017

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 21-07-2017

Zał. Nr 4 Umowa [Część 1] [Część 2] - zamieszczono 21-07-2017

Wyjaśnienie nr 1 - zamieszczono 27-07-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 01-08-2017

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 17-08-2017