PN-16/17 Dostawa produktów leczniczych

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 07-07-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 07-07-2017

Zał. nr 1 -  Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 07-07-2017

Zał. Nr 2 -  Formularz oferty - zamieszczono 07-07-2017

Zał. Nr 3 -  Umowa - zamieszczono 07-07-2017

Zał. Nr 4 – Wymagania  z zakresu BHP - zamieszczono 07-07-2017

Zał. Nr 5 -  JEDZ - zamieszczono 07-07-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 13-07-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 19-07-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 26-07-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 27-07-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 - zamieszczono 28-07-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 16-08-2017

Informacja o wyborze - zamieszczono 25-09-2017