PN-14/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Drukuj

Treść ogłoszenia - zamieszono 22-06-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 22-06-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 22-06-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 22-06-2017

Zał. nr 3 - Oświadczenie wstępne Wykonawcy - zamieszono 22-06-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy - zamieszono 22-06-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszono 28-06-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 30-06-2017

Zmiana terminu składania ofert - zamieszono 30-06-2017

Wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ - zamieszono 04-07-2017

Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianach - zamieszono 04-07-2017

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – II - zamieszono 05-07-2017

Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianach - zamieszono 05-07-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 10-07-2017

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 31-07-2017