PN-15/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni

Drukuj

Treść ogłoszenia - zamieszono 26-05-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 26-05-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 26-05-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 26-05-2017

Zał. nr 3 - Oświadczenie wstępne Wykonawcy - zamieszono 26-05-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy - zamieszono 26-05-2017

Zał. nr do umowy - Wymagania BHP - zamieszono 26-05-2017

Zmiana treści SIWZ - zamieszono 30-05-2017

Formularz asortymentowo - cenowy dla cz. 8 - po zmianie - zamieszono 30-05-2017

Zmiana treści SIWZ - zamieszono 31-05-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 31-05-2017

Formularz asortymentowo - cenowy dla cz. 9 - po zmianie - zamieszono 31-05-2017

Zmiana treści SIWZ - zamieszono 02-06-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 02-06-2017

Formularz asortymentowo - cenowy dla cz. 1 - po zmianie - zamieszono 02-06-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 09-06-2017

Informacja o wyborze ofert - zamieszono 14-07-2017