PN-13/17 Dostawa ambulansu N oraz inkubatora wraz z wyposażeniem i monitorem

Drukuj

Treść ogłoszenia - zamieszono 24-05-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 24-05-2017

Zał. nr 1 - Opis przedmitu zamówienia cz.1 - zamieszono 24-05-2017

Zał. nr 1a - Opis przedmitu zamówienia cz.2 - zamieszono 24-05-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy cz.1  - zamieszono 24-05-2017

Zał. nr 2a - Formularz ofertowy cz.2  - zamieszono 24-05-2017

Zał. nr 3 - Oświadczenie wstępne Wykonawcy - zamieszono 24-05-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy cz.1 - zamieszono 24-05-2017

Zał. nr 4a - Wzór umowy cz.2 - zamieszono 24-05-2017

Zał. do umowy - Protokół odbioru - zamieszono 24-05-2017

Wizualizacja oznakowania ambulansu - bok - zamieszono 24-05-2017

Wizualizacja oznakowania ambulansu - przód/tył/dach - zamieszono 24-05-2017

Wyjaśnienia i zmian treści SIWZ - zamieszono 31-05-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 31-05-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy - po zmianie - zamieszono 31-05-2017

Zał. nr 4a - Wzór umowy - po zmianie - zamieszono 31-05-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszono 07-06-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 12-06-2017

Informacja o wyborze ofert - zamieszono 16-06-2017