PN-12/17 Dostawa ryb, wędlin i wyrobów drobiarskich oraz wędlin i mięsa wieprzowego

Drukuj

Treść ogłoszenia - zamieszono 16-05-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 1 - Opis przedmitu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 3 - Wstępne oświadczenie Wykonawcy - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 4 - 7 - Oświadczenia potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 8 - Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń - mięso - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 8 - Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń - wędliny - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 8 - Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń - drob - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 8 - Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń - ryby - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 8 - Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń - podroby - zamieszono 16-05-2017

Zał. nr 9 - Wzór umowy - zamieszono 16-05-2017

Zał. do umowy - wymogi BHP - zamieszono 16-05-2017

Informacja z otwracia ofert - zamieszono 29-05-2017

Informacja o wyborze ofert - zamieszono 14-06-2017